Norsk Knivforening © 2014 • Utviklet av Creation Multimedia

Smeder er blitt spurt om hva slags eggredskap som er smidd og knivmakere om hvilke deler på kniven/skaftet/slira som han/hun har laget. Dessuten er det blitt notert opplysninger om hva slags signatur, stempel, bumerke eller andre kjennetegn som er benyttet. Opplysningene er lagt i mapper, en for hver smed og/eller knivmaker. Materialet er blitt samlet i arkivbokser ved Norsk Skogmuseum. Mappene inneholder foruten registreringsskjema, også bilder, avisartikler og lignende. Opplysningene om den enkelte håndverker er registrert i dataprogrammet Asta. Ved prosjektets slutt 31.12.2006 er det samlet opplysninger om 2681 knivmakere og smeder.

 

Materialet foreligger nå i digitale, bla-bare utgaver, via knappene på denne siden.

Arkivmaterialet er også tilgjengelig ved Norsk Skogmuseum. Deler av materialet er sågar tilgjengelig gjennom en CD og i en trykt utgave. CD-plata er sendt ut til medlemmer av Norsk Knivforening. Den trykte utgaven er produsert i et begrenset opplag på 300.

Prosjektet er finansiert med midler fra Norsk Kulturråd, Norsk Knivforening og Norsk Skogmuseum.

 

Jon Johnsen, Prosjektleder, Norsk Knivforening

Magne Rugsveen, Sjefskonservator, Norsk Skogmuseum

Diagram over fylkesfordelingen på registrerte knivmakere og smeder

Dette er interessant å lese, for det viser ganske tydelig hvor kniven står sterkest i vår kultur. Telemark er knivfylket framfor noe, og avstanden til det neste er ganske stor. At Aust-Agder havnet på annen plass er vel heller ingen overraskelse. Mer overraskende var det at Hordaland kommer som nummer 3, men der er jo relativt store befolkningskonsentrasjoner i fylket.

Oppland, med de sterke knivtradisjonene vi finner bl.a. på Toten, ligger også høyt på lista. Deretter jevner det seg mer ut.

At de nordligste fylkene har færre registreringer skyldes kanskje mangel på nedtegnelser om knivmakeri og knivsmiing enn i de sørlige deler av landet. I nord finner vi også en annen knivmakerkultur enn den vi er vant til i f.eks telemark, med færre knivmakere og smeder.

Prosjektbeskrivelse Knivsmeder og knivmakere

Et innsamlingsprosjekt i regi av Norsk Knivforening og Norsk Skogmuseum

 

 

 

 

 

 

 

 

Norsk Skogmuseum og Norsk Knivforening innledet i 2001 prosjekt-samarbeid for å samle inn opplysninger om knivsmeder og knivmakere. Målet har vært å sikre verdifulle opplysninger om en variert knivkultur for framtida. Det har i tillegg vært et mål å formidle og gjøre materialet tilgjengelig for allmennheten.

 

Jon Johnsen fra Melsomvik, senere Tønsberg, ble engasjert som prosjektleder for innsamlingsarbeidet. Det ble nedsatt en styrings-gruppe bestående av Arne Emil Christensen, Per Thoresen og Magne Rugsveen, som har bistått faglig i prosjektperioden.

 

Det ble utarbeidet et registreringsskjema som flere ganger ble sendt ut sammen med knivbladet til Norsk Knivforenings medlemmer. Dette resulterte i

mange svar. Prosjektlederen måtte imidlertid supplere opplysninger i skjemaene

gjennom nye henvendelse til knivmakerne eller ved å gå i bygdebøker, lokalhistoriske bøker, til Knivbladet og ved en rekke telefonsamtaler. Skjemaet inneholder opplysninger om fødselsår og eventuelt dødsår omkategori, sted og fylke.

 

 

 

Fra knivtorget på Dyrsku'n i Seljord

Fra knivtorget på Telemark Fylkes Handelsstevnet

Fra knivtorget på Elverum

Fra kniv- og klokkemarken på Kongsberg

Fra knivtorget under Nord-Norsk villmarksmesse

Fra Knivuken i Lundvika

Klikk på bilde og les mere om Knivbladet