Ønsker du å bli en av oss


Medlemskap i NKF koster kr 390,- pr år.

 

Bli medlem og du får:

 

  • 4 stk. av medlemsbladet «Knivbladet» i året til din postkasse.
  • Lær å lage kniver - hvis du vil ;-)
  • Medlems rabatt på kurser
  • Medlems rabatt på innlevering til NKFs årlige knivkonkuranse på skogmuseet i Elverum.
  • Medlems rabatt på stand under Jakt og fiskedagene på Elverum.
  • Kvalifisert feed-back på ditt håndverk
  • Masser av inspirasjon

 

Medlemskap er for et år med fornyelse i desember som ligger med i «knivbladet» nr 4.


Om du ikke betaler innen 15 februar er du ikke medlem og får dermed ikke knivblad nr 1 neste år og må betale før du er medlem igjen.