7. desember 2021 

      INFO  FRA  STYRET

 

Mange lurer på hva som skjer med Norsk Knivforening etter 2021.   Det blir ikke lett å fylle skoene etter Øystein Køhn, som har gjort en fantastisk jobb.

 

Det kommer ut 4 blader som før, i A4 format for å

oppdatere bladet til 2020 standard , noe som er i tråd med styrets ønske om kostnads effektivisering. Styret har engasjert ny redaktør og det er oppnevnt redaksjonskomite.  

 

Ny løsning på Facebook kommer raskt og vi har engasjert profesjonelle aktører for å ivareta å drive sidene på en god og forsvarlig måte etter tidligere problemer med nettroll.

Vi innfører anstendige kjøreregler for sidene.

 

Ny web side er under arbeid men dette vil ta noe tid da den skal ivareta medlemsservice med netthandel og medlems innmeldinger med direkte betaling for alle medlemmer inn og utland.

Her ser vi for oss bladet digitalt og mange andre fordeler for våre medlemmer. Dette vil fungere slik at ikke-medlemmer får en begrenset tilgang mens medlemmer vil ha tilgang til det hele.

 

Styret er i arbeid med en økonomisk snuoperasjon for å drive mere kostnadseffektivt, dette for å bringe NKF opp til 2020 standard.

Slik at vi har handlingsrom til f.eks besøk hos knivklubbene, knivseminar, gratis knivkonkuranse til alle medlemmer o.l.

 

I fremtiden ser at vi vil trenge en arrangement komite så her håper vi på mange av våre medlemmer vil stille opp, her må vi stille opp for å få glede og sosialt samvær  inn i knivmakeriet.

 

Med disse ord ønsker styret i Norsk Knivforening alle sine medlemmer god jul og de beste ønsker for det nye året!

 

 

Med vennlig hilsen

Leder for Norsk knivforening

Inge Hågensen