REGISTRER KLUBBEN DIN

 

NKF ønsker å ha kontakt med klubben din slik at vi kan komme på besøk til deg.

«Knivbladet» har en fast spalte som heter «Klubben min» hvor du kan presentere klubben din.

 

Vi ønsker å lage et arkiv over klubbene slik at alle kan finne deg.