Norsk Knivforening © 2014 • Utviklet av Creation Multimedia

KNIVBLADET er Norsk Knivforenings ansikt utad og kontakt med medlemmene. Det utkommer fire ganger årlig, vanligvis med 100 fargesprakende sider om kniv, knivmakere, smeder, knivtreff, konkurranser og alt som har med kniv, knivmaking og knivsmiing å gjøre.


I 2012 feiret bladet og foreningen 25 år med blad nr 100. Fram til 2012 var formatet A-5, men fra nr 1/2012 kom det i større format, 17 x 24 cm.

Knivbladet:


  • er Norsk Knivforenings viktigste kontakt med medlemmene.
  • skal avspeile styrets arbeid med de ymse saker.
  • skal fremme interessen blant medlemmene for å delta i debatt om foreningens virke.
  • skal holde medlemmene orientert om saker som har allmenn interesse blant knivfolket.
  • skal bidra til sosialt fellesskap med andre i knivmiljøet.
  • skal formidle informasjon om knivtreff, seminarer, sammenkomster og knivkonkurranser både internasjonalt, nasjonalt og lokalt.
  • skal ta vare på kulturstoff og formidle knivkulturen før og nå.


Knivrelaterte annonser, utlysing av knivtreff og konkurranser er en viktig del av bladet. Gjennom disse vil du alltid være oppdatert over hva som skjer og hvor du kan få kjøpt det knivmakerutstyret du trenger. Enten du er knivmaker, smed, samler eller ganske enkelt knivbruker og knivinteressert, vil du alltid finne interessant stoff i Knivbladet. Redaktør og produsent av bladet har siden 1990 vært Øystein Køhn. Dersom du har spørsmål om bladet kan du henvende deg til ham på telefon eller E-mail:


Øystein Køhn

Boks 2134, Borgestad, 3798 Skien

Telefon 35 50 27 66/915 50 930

E-mail: turliv@online.no


Spørsmål om abonnement og medlemskap rettes til

vårt kontor på Norsk Skogmuseum på Elverum.

Her kan du også få kjøpt tidligere utgaver av bladet,

samlepermer og annet materiell fra Norsk Knivforening.


Norsk Knivforening, Boks 117

2401 Elverum

Telefon 62 40 90 95

E-mail: kniven@skogmus.no