KNIVBLADET


Kjære medlemmer


Hvis du er en av de som ikke har mottatt bladet fordi du har flyttet, fått en skade på utsendt blad, eller av andre årsaker ikke mottatt bladet.

Kan du fylle ut skjemaet under med navn og adresse.

Så vil kassereren ettersende dette så fort som mulig.


 
 
 
 
 

Fra redaksjonen


Utgivelse av bladet 4 ganger i året.

Medio mars – juni – oktober – desember


Har du stoff og trenger hjelp til tekst og foto, så er vi her for deg.

Vi samarbeider med deg for å få til et fint innlegg.

Trenger knivbilder, historier nye og gamle, alt av interesse.

Vi ønsker at du presenterer din knivklubb i vår spalte «klubben min».

Annonnsering


Annonsepriser:

Helside 2000,-

1/2 side 1000,-

1/3 side kr 750,-

1/4 side kr 500,-


Ønsker du å annonsere på vår hjemmeside eller i knivbladet ta kontakt med Morten Håkonsen