Er du medlem?

Har du ikke fått siste nr av Knivbladet?

 KNIVBLADET


Fra redaksjonen

Utgivelse av bladet 4 ganger i året.

Medio mars – juni – oktober – desember


Har du stoff og trenger hjelp til tekst og foto, så er vi her for deg.

Vi samarbeider med deg for å få til et fint innlegg.

Trenger knivbilder, historier nye og gamle, alt av interesse.

Vi ønsker at du presenterer din knivklubb i vår spalte «klubben min».

Annonnsering


Annonsepriser:

Helside     2000,-

1/2 side    1000,-

Rublikk       500,-


Ønsker du å annonsere i knivbladet ta kontakt med Morten Håkonsen