Knivkonkurransen 2022

Åretskniv
Ole Jonny Lysgård - Klasse A
Helge Røysland
Per Einar Olsen
Martin Elgum
Jon Fredrik Holmberg
Per Einar Olsen
Oddbjørn Stivold
Helge Røysland
Kristian Lund Jensen
Per Karlsrud
Espen Nordheim
Jon Fredrik Holmberg
Bjørn Svensson
Jan Petter Dalen
Oddvar Helgeland
Harald Glærum
Kjell Gunnar Kjenslie
Espen Nordheim
1. premie
Kjell Gunnar Kjenslie
Per Einar Olsen
Asle Schrøder
Trond Nerli
Lars Forsman
Ole Jonny Lysgård
Aage Bergedahl
Lars Forsman
Bjørn Svensson
Espen Nordheim
Kjell-Thore Leinhardt
Roar Bye
Ole Ragnar Norheim Jenssen
Kato Kjenslie
Åge Birger Steinslett
Jan Petter Dalen
Espen Nordheim
Jan Petter Dalen
Åge Birger Steinslett
Asbjørn Solheim
Espen Nordheim
Jan Petter Dalen

PREMIE LISTE NORSK KNIVFORENINGS KNIVKONKURRANSE 2022

STASKNIV

Klasse A

STASKNIV elite

Klasse A1

BRUKSKNIV

Klasse B

BRUKSKNIV elite

Klasse Be

PÅKOSTET BRUKSKNIV

Klasse B1

PÅKOSTET BRUKSKNIV elite

Klasse B1e

ÅPEN KLASSE

Klasse C

ÅPEN KLASSE ELITE

HORNKNIV

Klasse D

UTFORDRER

Klasse E

LAMINERTE KNIVBLAD

Klasse 1

MØNSTERSMIDD KNIVBLAD

Klasse 2

HELSTÅLBLAD UTSLIPT

Klasse 3