Åretskniv
Åretskniv
Ole Jonny Lysgård - Klasse A
Helge Røysland - Klasse A
Helge Røysland - Klasse A
Per Einar Olsen - Klasse A1
Per Einar Olsen - Klasse A1
Martin Elgum - Klasse A
Martin Elgum - Klasse A
Jon Fredrik Holmberg - Klasse B
Jon Fredrik Holmberg - Klasse B
Per Einar Olsen - Klasse B
Per Einar Olsen - Klasse B
Oddbjørn Stivold - Klasse B
Oddbjørn Stivold - Klasse B
Helge Røysland - Klasse B
Helge Røysland - Klasse B
Kristian Lund Jensen - Klasse B
Kristian Lund Jensen - Klasse B
Per Karlsrud - Klasse B
Per Karlsrud - Klasse B
Espen Nordheim - Klasse B 2 Elite
Espen Nordheim - Klasse B 2 Elite
Jon Fredrik Holmberg - Klasse B1
Jon Fredrik Holmberg - Klasse B1
Bjørn Svensson - Klasse B
Bjørn Svensson - Klasse B
Jan Petter Dalen - Klasse B1
Jan Petter Dalen - Klasse B1
Oddvar Helgeland -  Klasse B1
Oddvar Helgeland - Klasse B1
Harald Glærum - Klasse B
Harald Glærum - Klasse B
Kjell Gunnar Kjenslie - Klasse B1
Kjell Gunnar Kjenslie - Klasse B1
Espen Nordheim - Klasse B1 Elite
Espen Nordheim - Klasse B1 Elite
1. premie
Kjell Gunnar Kjenslie  - Klasse B1
Kjell Gunnar Kjenslie - Klasse B1
Per Einar Olsen - Klasse B1
Per Einar Olsen - Klasse B1
Asle Schrøder - Klasse B1
Asle Schrøder - Klasse B1
Trond Nerli - Klasse B1
Trond Nerli - Klasse B1
Lars Forsman - Klasse B1
Lars Forsman - Klasse B1
Ole Jonny Lysgård - Klasse C
Ole Jonny Lysgård - Klasse C
Aage Bergedahl - Klasse C
Aage Bergedahl - Klasse C
Lars Forsman  - Klasse C
Lars Forsman - Klasse C
Bjørn Svensson - Klasse C
Bjørn Svensson - Klasse C
Espen Nordheim - Klasse D
Espen Nordheim - Klasse D
Kjell-Thore Leinhardt -  Klasse D
Kjell-Thore Leinhardt - Klasse D
Roar Bye - Klasse D
Roar Bye - Klasse D
Ole Ragnar Norheim Jenssen - Klasse E
Ole Ragnar Norheim Jenssen - Klasse E
Kato Kjenslie - Klasse E
Kato Kjenslie - Klasse E
Åge Birger Steinslett - Klasse 1
Åge Birger Steinslett - Klasse 1
Jan Petter Dalen - Klasse 1
Jan Petter Dalen - Klasse 1
Espen Nordheim - Klasse 1
Espen Nordheim - Klasse 1
Jan Petter Dalen - Klasse 3
Jan Petter Dalen - Klasse 3
Åge Birger Steinslett - Klasse 2
Åge Birger Steinslett - Klasse 2
Asbjørn Solheim - Klasse 2
Asbjørn Solheim - Klasse 2
Espen Nordheim - Klasse 2
Espen Nordheim - Klasse 2
Jan Petter Dalen - Klasse 3
Jan Petter Dalen - Klasse 3