NKF´s ønsker at det kommer inn forslag til kanidater til hederspris - DEN SORTE HÅND og Æresmedlem


Her kan du sende inn forslag til kanidat som  har gjort seg fortjent til en av disse utmerkelsene


Her kan du se statuttene for hedersprisen og æresprisen

 
 
Hederspris - DEN SORTE HÅND
Æresmedlem