Kjære medlemmer


Hvis du er en av de som ikke har mottatt bladet fordi du har flyttet, fått en skade på utsendt blad, eller av andre årsaker ikke mottatt bladet.

Kan du fylle ut skjemaet under med navn og adresse.

Så vil kassereren ettersende dette så fort som mulig.