DEN SORTE HÅND

Sorte Hånd

Norsk Knivforening deler hvert år ut prisen Sorte Hånd. Den går til personer som har gjort en innsats for norsk knivtradisjon, som knivmaker, smed, teoretiker eller organisator.

Prisen er eldre enn Knivforeningen. Den var først tenkt som en smedpris, og før 1986 gikk den til tre smeder i Tinn:

Knut. K. Kvistrud
Knut S. Nørstebø
Halvor O. Vollan

Mangler bilder


I arbeidet med denne oversikten mangler vi bilder av enkelte av mottakerne. Hvis noen av dere har et bilde som vi kan bruke hadde vi satt pris på om du hadde sendt dette til oss

Tidligere motakere